Elektrische arbeidsmiddelen

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. Dit kan gerealiseerd worden door middel van een jaarlijkse keuring volgens de norm NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden.

Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

→  Een visuele controle;
→  Een controle door meting of beproeving;
→  Een registratie moet worden bijgehouden;
→  De inspectie moet aantoonbaar zijn;
→  Voor de gebruiker moet het duidelijk zijn dat het arbeidsmiddel veilig is.