Keuring rolsteiger onderdelen (NEN-EN 1004)

De keuring NEN-EN 1004 van rolsteiger onderdelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

Let op!
De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant.

→  Inspectiepunten rolsteiger onderdelen
→  A.d.h.v. een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd
→  Onderdelen rolsteigers
→  Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
→  Administratie en certificaten
→  Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen