Keuring valbeveiliging middelen

De keuring valbeveiliging middelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd.

Let op!
De keuring van valbeveiligingsmiddelen is een moment opname. Controleer altijd uw middelen voorafgaand aan het gebruik ervan!!

→  Inspectiepunten valbeveiliging middelen
→  A.d.h.v. een checklist worden de onderdelen op de algemene  inspectiepunten gecontroleerd
→  Onderdelen valbeveiliging middelen
→  Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
→  Administratie en certificaten
→  Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare  administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen