Keuring valbeveiliging middelen

De keuring valbeveiligingsmiddelen omvat een visuele inspectie.
Aan de hand van een checklist worden de valbeveiligingsmiddelen gecontroleerd.

Let op!
De keuring van valbeveiligingsmiddelen is een moment opname.
Controleer altijd uw middelen voorafgaand aan het gebruik ervan!!

→  Algehele toestand van het valbeveiligingmiddel
→  Aan de hand van een checklist worden de onderdelen van de valbeveiligingmiddelen gecontroleerd
→ Op de checklijst stat een beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
→  Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare  administratie en checklijsten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen