Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Van Uunen OS Guidance waarvan de contactgegevens zijn te vinden op deze website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Van Uunen OS Guidance door middel van verwerkingen via onze website www.vanuunen-os.nl .

Van Uunen OS Guidance respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend bedoeld is voor verwerking van informatieaanvragen, mailings, offertes en eventuele digitale nieuwsbrieven per email. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Van Uunen OS Guidance. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Van Uunen OS Guidance. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Ook kunt u bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of u al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@vanuunen-os.nl, Van Uunen OS Guidance bewaart NAW gegevens, mailadressen, telefoonnummers en historie van bestellingen van haar klanten in haar eigen beveiligde database, welke niet online in te zien is. In het geval u hier uit verwijderd wenst te worden, kunt u contact met ons opnemen. Wel dient u zich dan te realiseren dat er op dat moment geen historie meer bekend is bij ons en dus niets meer te achterhalen is betreffende in het verleden uitgevoerde keuringen en diensten. Van Uunen OS Guidance bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

COOKIES
Van Uunen OS Guidance maakt geen gebruik van cookies.

VERANTWOORDING AANGAANDE KLANTGEGEVENS VAN UUNEN OS GUIDANCE 2018
Via mail (info@vanuunen-os.nl) kan een ieder vragen naar de gegevens die van hem/haar bewaard worden. Ook kan op deze manier een verzoek tot correctie of verwijdering ingediend worden. Per email zal hierop gereageerd worden en indien nodig wordt een bevestiging gestuurd van het gecorrigeerde/verwijderde binnen 30 dagen.
De gegevens welke bewaard worden zijn contactgegevens zoals naam, (factuur)adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en email. Het bewaren van deze gegevens heeft als doel om de (keurings/onderhouds)historie terug te kunnen vinden aangaande de checklijsten, keuringsrapporten en advies. Wanneer bewoners verhuizen, blijven de gegevens over de woning bij voorkeur bewaard, dit vanwege dezelfde genoemde reden.
Gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk is om historie terug te kunnen vinden.
Gegevens worden bewaard in een administratiesysteem. Dit wordt lokaal op een interne server bewaard. Zowel server als pc’s zijn beveiligd met wachtwoorden. Server wordt geback-upt naar een externe harddisk die in een kluis wordt opgeslagen.